سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عطاءا… بهرامی – عضو هیأت علمی گروه مهندسی معدن دانشکده فنی دانشگاه ارومیه
کمال قاضی زاده – کارشناس شرکت تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران
علی خدارحمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فراوری مواد معدنی دانشگاه صنعتی امیرکب

چکیده:

امروز تولید و بکارگیری مصالح ساختمانی سبک و در عین حال عایق حرارت و صوت به سرعت رو به گسترش است و در این زمینه آیین نامه ها و ضوابطی نیز از طرف سازمانهای مربوطه تعریف و برخی از آنها اجرایی شده اند. تحقیق حاضر با توجه به موارد فوق و با هدف استفاده از کاغذ باطله انجام شده است . در اجرای این تحقیق آجرهایی با ۱۵ و ۲۰ درصد باطله کاغذ تهیه و در مقیاس آزمایشگاهی و صنعتی ،۱۰ ، میزان صفر، ۵ مورد پخت قرار گرفتند. آزمایشات به منظور اندازه گیری تخلخل، وزن مخصوص، مقاومت فشاری تک محوری بر روی نمونه ها انجام شد و نشان داد که با افزایش درصد کاغذ باطله مصرفی در آجرها، تخلخل با روند ثابتی افزایش و مقاومت ها و وزن مخصوص کاهش می یابد. بررسی نتایج حاصل و مقایسه آنها با است انداردهای مربوطه نشان می دهد که می توان آجرهای تولیدی را در بخش های مختلف ساختمان ها بکار برد، ضمن اینکه کاغذ موجود در ترکیب آجر به دلیل داشتن ارزش حرارتی در صرفه جویی هزینه های سوخت کوره های آجرپزی نیز مؤثر میباشد