سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهروز علی زاده – عضو هیات علمی دانشگاه به مرتبه مربی
عزیزاله معماریانی – عضو هیات علمی دانشگاه با مرتبه دانشیاری
فهیمه باروقی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

در این مقاله یک مدل برنامه ریزی خطی که پارامترهای موجود در محدودیت های آن اعداد فازی محدب باشند، مورد بررسی گرفته و یک روش جدید برای بدست اوردن جواب بهینه آن ارائه می گردد. همواره نشان داده می شود که این مدل برنامه ریزی خطی فازی می تواند به یک مسئله برنامه ریزی خطی نیمه نامتناهی تبدیل گردد. بر پایه یک روش رتبه بندی خاص جهت ارزیابی نامساوی فازی در محدودیت ها، یک الگوریتم موثر از نوع صفحه برش تعمیم داده می شود که ازآن برای بدست آوردن جواب بهینه برنامه ریزی خطی نیمه نامتناهی استفاده می گردد. در ضمن به وسیله قضیه ای ثابت می شود که این الگوریتم از نوع صفحه برش قادر است دنباله ای از جوابهای شدنی را تولید نماید که به جواب بهینه مسئله همگرا باشد. در آخر با یک مثال عددی کارایی روش ارائه شده نشان داده می شود.