سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد همتی – استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
رضا عبداله زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

چکیده:

بی شک یکی از وظایف اصلی مدیران کنترل و ارزیابی عملکرد سازمان تحت نظارت خود می باشد. استراتژی های بکار برده شده جهت نیل به اهداف در سازمان، همواره نیاز به بررسی و ارزیابی دارند تا عملکردی مطابق با آنچه که از تدوین و اجرای آنها پیش بینی شده است، داشته باشند. یکی از روشها و ابزار نوین ارزیابی عملکرد کارت امتیازی متوازن(BSC) می باشد که در آن سازمان هم از جنبه ی مالی و هم از جانبه های غیر مالی مورد ارزیابی قرار می گیرد. استفاده از تئوری فازی در کارت امتیازی متوازن می تواند علاوه بر کنترل دقیق عوامل موثر بر عملکرد سازمان تصویر روشنی از آن را ارائه نماید. کنترل فازی علاوه بر کاربرد روز افزون در تولید ماشین آلات هوشمند می تواند نقش مهمی در ارائه مدلهای هوشمند کنترلی در مدیریت یک سازمان ایفا نماید. در این مقاله سعی شده است تا با ارائه یک مدل جدید فازی، استراتژی های جاری سازمان ارزیابی و عملکرد آنها با توجه به تغییرات ، پیش بینی شود.