سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ایمان زیاری – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه علم و صنعت ایران
ابوالفضل واحدی – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله روشی برای تعیین پارامترهای موتور القایی تکفاز از نوع فاز شکسته ارائه می گردد. این روش متکی بر تحلیل جریان تخلیه DC موتور می باشد. در این روش ابتدا ر توسط یک منبع DC تحریک گردیده ، پس از رسیدن سیستم به حالت دائم ، منبع از مدار جدا شده و مدار سیم پیچی موتور اتصال کوتاه می شود. با استفاده از جریان تخلیه موتور و
تطبیق آن با توابع نوعی مورد نظر که ارائه شده ، ضرایب و ثابت زمانیهای مربوط به جریان استخراج می گردند. بر اساس ضرایب و ثابت زمانیهای بدست آمده و با توجه به روش ارائه شده ، پارامترهای موتور محاسبه می شوند. جهت ارزیابی پاسخ های حاصله ، از مقایسه پاسخ تست جریان گذاری بی باری در دو حالت عملی و شبیه سازی استفاده شده است.