سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرهاد عبدالهی – کارشناس ارشد ژئوفیزیک
داریوش ندری – دانشجوی دکتری ژئوفیزیک
آرش ندری – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی

چکیده:

دستیابی به آب زیرزمینی از طریق چاههای حفاری شده امکان پذیر است مشکل عمده در منابع آاب کارست این است که محل حفاری دقیقا درکجا انتخاب گردد. اگرچه منابع آب کارست دارای مقادیر فراوانی آب می باشند. اما این منابع شدیدا ناهمگن می باشند به منظور شناسایی و ثبت دقیق این ناهمگنی ها روشهای توموگرافی الکتریکی دو بعدی دایپل – دایپل در یال شمالی تاقدیس اهکی چناره واقع در ۳۰ کیلومتری شمالغرب اندیمشک بکار گرفته شد. دراین یال دو پروفیل هرکدام به طول ۵۸۰ متر برداشت گردید.