سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۳

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرهاد صمدزادگان – گروه مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ، دانشکده فنی دانشگاه تهران
فریبا فرزام – کارشناس ارشد معماری سازمان میراث فرهنگی کشور

چکیده:

ثبت ساختار هندسی در اطلاعات توصیفی بناهای تاریخی همواره یکی از نیازهای ضروری و مطرح در میراث فرهنگی کشور و سایر ارگانهای مرتبط بوده است. با توجه به تعداد بسیار زیاد اینگونه بناها در ایران و روند سریعفرسایش و تخریب آنها و عدم توانایی روش های سنتی متداول نیاز به کارگیری روش های کارا در این زمینه از ضرورت بسیار بالایی برخوردار است در این تحقیق با استفاده از قابلیت های مطرح در فتوگرامتری برد کوتاه برد کوتاه و پردازش تصاویر رفومی برای اولین بار در کشور نسبت به ارائه یک روند رقومی به منظور مانیتورینگ تغییرات یک از نقوش برجسته پلکان شرقی تخت جمشید اقدام گردید. نتایج حاصل بیانگر بالای تکنیک های ارائه شده در بکارگیری همزمان تصاویر مختلف در روند مانیتورینگ می باشد.