سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس بین المللی استراتژیها و تکنیکهای حل مسئله

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

غلامرضا امینی – کارشناس مسئول واحد پشتیبانی معاونت کیفیت شرکت سایپا

چکیده:

روشهای حل مسئله ، نگرشی سیستماتیک در جهت تعیین مسئله ،یافتن ریشه های پیدایش مسئله، تعیین وارزیابی راه حل ها ، سنجش میزان بهبود و اطمینان از راه حلی جامع ودائم است بطوریکه مشکل مجددا بروز ننماید.در این مقاله با توجه به مفهوم فوق ، یک نمونه موفق عملی از اجرای حل مسئله که با استفاده از تکنیک ۸D در شرکت سایپا انجام پذیرفته ارایه می گردد