سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهرداد اکبرپور – کارشناس ارشد سازه‌های آبی، سازمان آب و برق خوزستان، معاونت بهره‌برد
داریوش بهارلویی – کارشناس ارشد هواشناسی کشاورزی، سازمان آب و برق خوزستان، معاونت بهره
رامین رستمی – کارشناس ارشد سازه‌های آبی

چکیده:

ایران از لحاظ اقلیمی جزو مناطق خشک و نیمه خشک جهان به حساب می‌آید. استفاده از روابط تجربی به منظور تخمین آورد سالیانه بخصوص در مناطق فاقد ایستگاه آبسنجی از دیرباز مورد توجه هیدرولوژیست‌ها بوده است. هدف از انجام این تحقیق بکارگیری روابط تجربی معمول در مناطق خشک و نیمه خشک و تعیین بهترین رابطه برای حوزة مورد نظر بود. حوزة مورد مطالعه، حوزة رودخانه بالارود از زیر حوزه‌های رودخانه دز در جنوب‌غربی ایران و رابطة لیسی در مقایسه با سایر روابط مناسب‌تر تشخیص داده شد.