سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اعظم مقیمی – کارشناس ارشد منابع طبیعی شیلات ( مربی آمزشیا پایه ۷
طیبه دهاز –
لاله موسوی –

چکیده:

آب مهمترین عامل در پرورش میگو به حساب می آید . یک مزرعه بدون دسترسی به منبع آبی با کیفیت مناسب آنچنان که شایسته است ، موفق نخواهد بود . در پاره ای موارد حتی پیشرفته ترین دستگاهها ، امکان تغییر ویژگی های آب و بهبود کیفیت آن را ندارند . از این رو در انتخاب محل احداث مرزعه این عامل در درجه اول مورد ارزیابی قرار می گیرد و محل هایی که علی رغم دارا بودن بقیه شرایط دارای آب مطلوبی نمی باشد ، مردود شناخته می شوند. کیفیت آب در استخرهای پرورش مولدین در رسیدگی جنسی نقش مهمی دارد . جمعیت پلانکتونی آب این استخرها با کیفیت آب رابطه مستقیمی داشته ؛ به طوری که با کاهش کیفیت آب ، تلفات ، افت رشد و عدم رسیدگی در پی خواهد بود اتحادیه آبزی پروری جهانی از طریق برنامه آبزی پروری مسئولانه اش استانداردهای کیفی آب برای آبهای خروجی مزرعه پرورش میگو را توصیه کرده اند که شامل مقادیر PH ، کل جامدات معلق ، کل فسفر ، نیتروژن آمونیاکی ، نیاز بیوشیمیایی ۵ روزه به اکسیژن و اکسیژن محلول ، قلیائیت ، تاثیرات آهک زنی و شوری می باشد . این پروژه به بررسی هریک از آنها به طور مفصل پرداخته است . و استانداردهای کیفی آب برای آبهای خروجی مزرعه پرورش میگو را بیان نموده است . به کارگیری این موارد در ایران نیز می تواند ضامنی برای توسعه پایدار این صنعت باشد.