سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مریم محامدپور –
نرگس گیوه چی –
مهدی فسنقری –
مجید نیلی احمد آبادی –

چکیده:

به منظور پیاده سازی دقیق تر و ارزانتر پروژه های آینده نگاری که پروژه هایی پرهزینه بوده و اجرای آنها به عوامل متعددی بستگی دارد شناسایی عناصر کلیدی ضروری است. این امر نیازمند شناسایی عناصر مهم و روابط مطرح میان آنها در حوزه آینده نگاری است که روش آنتالوژی ابزار موثری در این رابطه است. در حقیقت آنتالوژی تمامی مفاهیم و روابط موجود در آینده نگاری را استخراج و دسته بندی کرده تا درک روشنتری از موضوع بوجود آید. در این مقاله ابتدا آینده نگاری معرفی و سپس نظریات دو تن از نظریه پردازان مشهور در حوزه آینده نگاری ، تشریح می شود. سپس به منظور درک بیشتر مفاهیم بکار رفته و روابط آنها، ازابزار آنتالوژی استفاده می شود. برای این منظور روش شناسی توسعه و ساخت آنتالوژی بررسی و نهایتاً یک روش پیشنهادی برای توسعه آنتالوژی این مدلها بدست می آید. با مشخص شدن آنتالوژی مدلهای آینده نگاری، عناصر کلیدی برای اجرای پروژه های آینده نگاری بر مبنای مفاهیم دسته بندی شده از آنتالوژی استخراج و میزان اهمیت آنها نیز مشخص می شود.