سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا فروزان – استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
اعظم قاسمی – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدناصر ورادی – مدیر تحقیق و توسعه، شرکت تولیدی تحقیقاتی مبارز، اصفهان

چکیده:

در این مقاله تحلیل اجزاء محدود بوژی سه محوره H665IIRR به کمک نرم افزار ANSYS به انجام رسیده است بدین منظور از المانهای shell63 که در محلهای مختلف بنا بر هندسه بوژی دارای ضخامتهای متفاوت می باشند کمک گرفته شده است. بارگذاری بر اساس استاندارد ۵۱۵ UIC و ۶۱۵ UICتعیین و بدلیل تقارن فقط یک چهارم از مدل در نظر گرفته شده است. نتایج نقاط ضعف و قوت این نوع بوژی را بخوبی نشان می دهد. بر این اساس روش طراحی مجدد و بهینه سازی طرح پیشنهاد شده است.