سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

دکتر عزت الله اصغری زاده – عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
علی رمضانی – کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی و محقق دفتر تحقیقات و برنامه ریزی بانک ملت

چکیده:

از جمله موضوعات مهم در زمبنه بازاریابیرابطه مند است. بازاریابی رابطه مند به ایجاد روابط بلندمدت و متقابل با افراد وسازمانها و گروههای ذینفع اشاره می کند و اساس آن برقراری ارتباطات مطلوب و موثر با مشتری به منظور حفظو نگهداری مشتری است. بازاریابی رابطه مند به دنبال مشتری مداری و کسب رضایت مندی و وفاداری مشتریان نسب به سازمان است. زیرا مشتریان منبع اصلی درآمدو منفعت سازمانی هستند. از طرفی تعداد زیاد مراجعه کنندگان سازمانی از یک سو و از طرف دیگر محدودیت منابع سازمان ، سازمانهارا وادارمی کند تا اقدام به اولویت بندی مشتریان نمایند. تا خدمات خود را متناسب با اولویت دسته های مشتریان ارائه داده و حداکثر ارزش افزوده را از برقراری رابطه با مشتری کسب نماید.