سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهران عامری – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی، گروه مکانیک
سیدمحمد فقیه – کارشناس ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی، گروه مکانیک

چکیده:

یکی از روش‌های کارا به منظور بهرﻩمندی از مزایای دو روش شﺒﻜﻪسازی باسازمان و بی‌سازمان، ترکیب دو روش و استفاده از شبکه نﻴﻤﻪسازمان یافته است. در این روش میدان جریان شامل ده‌ها تا هزاران ماکروسلول میبﺎشد که به طور بی‌سازمان مرتب شده‌اند و معادلات حاکم در هر کدام به صورت باسازمان و جداگانه حل میﮔﺮدد. در این تحقیق روش تطبیق شبکه جاداده شده در شبکه‌های نیمه سازمان یافته برای حل عددی معادلات اویلر دو بعدی مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور دو مسئله مدل در جریان غیرلزج فراصوتی برای کانال با قوس دایره‌ای و جریان غیرلزج تراصوتی حول ایرفویل مورد بررسی قرار گرفته است. برای حل معادلات اویلر از یک روش حجم محدود صریح استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که روش تطبیق شبکه جاداده شده در شبکه‌های نیمه سازمان یافته با حفظ دقت موجب صرفه جویی زیاد در تعداد گره‌های لازم و در نتیجه حافظه و زمان محاسبه می‌شود.