سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید محمد حجت محمدی – کارشناس ارشد – دانشگاه شهید باهنر کرمان – دانشکده فنی و مهندسی – بخش مهن
مهران عامری – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان – دانشکده فنی و مهندسی – بخش مهندسی م

چکیده:

کوتاه نمودن زمان حل یک مسئله غیر دائم، یکی از اهدافی است همواره محققان به آن توجه داشته‌اند. برای این منظور روش‌های گوناگونی ارائه می‌شود که یکی از این روش‌ها استفاده از شبکه‌های تطبیقی می‌باشد. همچنین یکی از روش‌های کارآ به منظور بهره‌مندی از مزایای دو روش شبکه‌سازی با سازمان و بی سازمان، ترکیب دو روش و استفاده از شبکه نیمه سازمان یافته می‌باشد. در این شبکه میدان جریان شامل ده‌ها تا هزاران ماکروسلول می‌باشد که به طور بی‌سازمان مرتب شده‌اند و معادلات حاکم در هر کدام به صورت با سازمان و جداگانه حل می‌گردد. در این تحقیق اثر تقسیم ماکروسلول‌ها بر زمان محاسبه و تعداد گره‌های شبکه طی یک و دو مرحله اعمال روش تطبیق شبکه جا داده شده، در مقایسه با شبکه ریز معادل مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین نتایج با نتایج موجود در مراجع دیگر مقایسه گردیده است. به این منظور یک موج شوک غیردائم در کانال با انحنای دایروی شبیه‌سازی شده است. معادلات اویلر غیر دائم دوبعدی حاکم بر حرکت این موج شوک، توسط یک روش صریح حجم کنترلی حل گردیده است. نتایج نشان می‌دهد که بکارگیری شبکه‌های تطبیقی سبب کاهش چشم‌گیر زمان و حافظه اجرایی مورد نیاز در حل این نوع جریان‌ها می‌گردد.