سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمزه صادقی سرخنی – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن – دانشگاه تهران
مهدی حاضری – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد اکتشاف معدن – دانشگاه صنعتی اصفهان
نادر فتحیان پور – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک معدن – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

کاهش ذخایر سطحی و پیچیدگی های ژنتیکی کانی سازی در محدوده رشته کوه ایرانکوه بکارگیری روشهای نوین اکتشافی به منظور تامین خوراک کارخانه آرایی را اجتناب ناپذیر نموده است. به علت رسوبی بودن سازندهای منطقه، در هم امیختگی فازهای کانی ساز با رسوبات، تغییرات تدریجی واحدهای سنگی و تاثیر احتمالا چند مرحله ای فاز هیدروترمال به طور مستقیم نمی توان از داده های خام دورسنجی بدون انجام آنالیزهای مختلف، روند تغییرات را در منطقه تعیین نمود. بنابراین برای نیل به اهداف خاصی از قبیل جداسازی دولومیت ها به عنوان یکی از عوامل کنترل کننده کانی سازی ومشخص نمودن بخش های آلتره شده سطحی پروژه ای در سال ۸۲ تعریف گردید.
در این مقاله داده های سنجش از دور ASTER مورد پردازش قرار گرفته است. پس از انجام تصحیحات لازم از قبیل تصحیحات هندسی و توپوگرافی، هموار سازی و حذف پارازیت ، انجام گسترش خطی برای واضح سازی عوارض برای اولین بار، کلاس بندی از طریق روش های هدایت شده پیشرفته شامل آنالیز MNF، آنالیز اندیس خلوص پیکسلی و نمایشگر n بعدی استفاده شده است. همچنین فیلتراسیون جهتی برای شناسایی گسل، آنالیز مولفه های اصلی (PCA) و نسبت های طیفی برای تهیه لایه دولومیت به عنوان سنگ میزبان ماده معدنی و نسبت های طیفی به همراه آنالیز مولفه های اصلی برای تهیه لایه های اکسیدها و هیدروکسیدهای منطقه بکار گرفته شده است.