سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد رضا اکبری جوکار – استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
محمد اعتباری – کارشناس مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
حامد پور اسفندیانی – کارشناس مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

توسعه و گسترش روز افزون زنجیره های تامین و افزایش پیچیدگی تعامل فرایندهای آنها، لزوم کنترل ساختار یافته این فرایندها از طریق سیستم های ارزیابی عملکرد فرایندگرا، قابل تحلیل و منسجم، بیش از پیش اشکار ساخته است. توسعه جو عدم اطمینان در محیط های تجاری، بازنگری در معیارهای کلیدی عملکرد زنجیره تامین و توجه خاص به انعطاف پذیری، که یکی از ابزارهای قدرتمند مدیران در مقابله با این عدم اطمینان است، را یکی از دغدغه های اصلی مدیران امروز تبدیل کرده است. در این مقاله سعی شده است با نقد مدل SCOR، به عنوان یکی از نمونه های مناسب سیستم های ارزیابی عملکرد فرایندگرا، نواقص و کاستی های ساختار این مدل را با استفاده از ابزار AHP برطرف ساخته و با ترکیب ساختار تجربه گرا این مدل با ساختار سلسله مراتبی روش AHP، تحلیل پذیری و قابلیت گزارش گیری از نتایج ارزایبی عملکرد زنجیره تامین بر پایه مدل SCOR افزایش یابد.