سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عباس آزادی مقدم آرانی – وزارت راه و ترابری، مرکز آمار اطلاعرسانی و اسناد فنی
مجید تبریزی – سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای – دفتر ترانزیت
حسن خدایاری حاجیوسفلو – بانک ملت، دفترتحقیقات و برنامه ریزی

چکیده:

به منظور ارائه محصولات و خدمات بهتر در دنیای رقابتی امروز، ضروری است که نیازها و خواسـته هـای مـشتریان آن سـرویس مـورد ملاحظه قرار گیرند . روش QFD یک رویکرد مشتری محور بویژه در طراحی و ارائـه کالاهـا و خـدمات جدیـد اسـت . ایـن روش مـدیران و طراحان کالاها و خدمات را به سمتی هدایت می کند که محصول خود را مطابق تقاضای بازار و مشخصات فنی مورد نیاز آن ارائه دهنـد . بـا بکارگیری روش QFD نیازها و خواسته های مشتری ان به طور خودکار با ویژگی های محصول یا خدمت ارائه شده مطابقت پیدا می کند که به طور مستمر و با بالا رفتن انتظارات مشتریان، این فرآیند موجب بهبود کیفیت ارائه سرویس می گردد . در صنایع خـدماتی بـه دلیـل همزمـان بودن زمان ارائه سرویس و مصرف آن و همچنین وجود برخوردها و روابط بسیار انسانی، پیاده سازی یک متدولوژی که موجـب بهبـود ارائـه خدمات و افزایش رضایتمندی مشتریان آن گردد بسیار پیچیده و حساس اسـت . در ایـن مقالـه بـه بیـان چگـونگی اجـرای روش QFD در پایانه های مرزی ایران که در آن سازمانهای مختلف به مشتریان خود خدمات مختلف ارائه می دهند پرداخته می شود . سرویس دهی مناسب به مشتریان پایانه های مرزی از آن جهت که این پایانه ها، مبادی ورودی و خروجی کشور بوده و تا حدود زیادی بیان کننده فرهنگ و مـدیریت کشور هستند بسیار مهم و تأثیرگذار است .