سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

رضاکامران اعتماد مقدم – عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی، دکترای مهندسی صنایع
میربهادرقلی آریانژاد – استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

سیستمهای برنامه ریزی منابع بنگاه (ERP) که از دهه ۹۰ میلادی مطرح شده اند، از جدیدترین جلوه های توسعه فناوری اطلاعات به شمار می آیند. استقرار آنها پیچیده، زمان بر و هزینه زاست و آمادگیهای سازمانی ویژه ایرا طلب می کند. پژوهشها نشان می دهد که موفقیت پروژه های سنگین ERP نیازمند وجود دانشهای خاصی در مراحل انتخاب، پیاده سازی، بهره برداری و بروزآوری، در سازمان متقاضی و تیم پروژه است . شناسایی دانشهای مورد نیاز برای نیل به موفقیت این سیستمها از نخستین گامهای فرایند مدیریت دانش در رابطه با نظامهای مزبور به شمار می آید. در این مقاله ضمن اشاره به تحقیقات مرتبط با مدیریت دانش در زمینه سیستمهای مورد بحث، نتایج پژوهش انجام شده توسط نویسندگان در زمینه شناسایی، گروه بندی و رتبه بندی زمینه های مختلف دانشهای مورد نیاز سازمان که وجود آنها برای موفقیت پروژه راه اندازی و بهره برداری از سیستمهای ERP ضروری هستند مورد بحث قرار می گیرد. در پژوهش یاد شده بر اساس نتایج یافته های مطالعات جهانی و نظرات صاحبنظران این رشته و نتایج تحقیق میدانی انجام شده، زمینه های دانشهایی که در موفقیت سازمان متقاضی، سیستم برنامه ریزی منابع بنگاه در پیاده سایز و استفاده مطلوب از سیستم مزبور دخیل هستند، شناسایی شده است. سپس با بهره گیری از تکنیک آماری آنالیز واریانس ، عناوین بدست آمده دانشها در گروههای موضوعی معنادار دسته بندی شده و از نظر اهمیت و نقش آنها در پروژه ERP اولویت بندی گردیده است. نتایج حاصله، روشن می سازد که سازمانهای متقاضی راه اندازی سیستم های یاد شده به کدام طیف از دانشها نیاز دارند که این خود، از اولین گامهای فرایند مدیریت دانش سازمان در این زمینه محسوب می گردد. سازمان بر اساس این نتایج قادر خواهد بود با انجام برنامه ریزی مطلوب در ایجاد بستر اولیه مناسب برای موفقیت پروژه های بزرگ، سیستمهای یاد شده از زاویه مدیریت دانش سازمانی حرکت نماید.