سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جلال عبداللهی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد
محمدحسن رحیمیان – کارشناس مرکز ملی تحقیقات شوری

چکیده:

در تحقیق حاضر با هدف افزایش کمی و کیفی محصول و گسترش شبکه های آبیاری و زهکشی در اراضی پایین دستحوزه رودخانه کرخه و نیز با تکیه بر حفظ سلامت هورالعظیم به عنوان خروجی اصلی رودخانه کرخه، اقدام به شناسایی مناطق مستعد جهت سرمایه گذاری و توسعه کشاورزی منطقه شده است. بدین منظور با انجام طبقه بندی نظارت نشده تصاویر ماهواره ای لندست ETM+ ، کلاسهای مختلف کاربری اراضی در حدود یک میلیون هکتار از مناطق پایین دست حوزه رودخانه کرخه تشخیص داده شد. سپس با انجام بازدیدهاو نمونه گیریهای صحرایی، تفسیر نهایی از منطقه مطالعاتی صورت پذیرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد که رفع مشکلات ماندابی و شوری در انتهای حوزه و خصوصا دشت آزادگان، نیازمند برنامه ریزی در توسعه کمی و کیفی کشت در قسمتهای میا نی و بالایی حوزه می باشد. ا ین کار علاوه بر افزایش تولید در منطقه، باعث ایجاد توازن بین جریان ورودیبه اراضی پایین دست، تعادلنوسانات سطح ایستابی و افزایش سرعت تخلیه جریان آب به سمت هورالعظیم می گردد. این تحقیق نشان می دهد که گاها مستعدترین خاکها جهت کشاورزی درمجاورت منبع عظیم آبی کرخه به صورت بایر رها شده اند که نیازمند برنامه ریزی می باشند.