سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش سیستم های اطلاعات مکانی ۸۴

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مشاا… طبسی – عضو هیئت علمی (استادیار) گروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشه
امیر سبحانی – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشه

چکیده:

در بررسی نگرانی رو به افزایش در مورد مبحث حمل و نقل نیاز فوری به بهبود شیوه تعیین مسیر کامیونهای حامل مواد خطرناک در شبکه های جاده ای شهری و خارج از شهر، احساس می شود در تعیین چنین وسایل نقلیه ای نه تنها باید امنیت وسایل عبور کننده تضمین شود بلکه باید خطر استفاده از کامیونهای حامل مواد خطرناک به عنوان سلاحی کشتار جمعی مورد توجه قرار گیرد در همین راستا مقاله حاضر کاربرد سیستمنهای اطلاعات جغرافیایی GIS را جهت یافتن شیوه ای برای ارزیابی میزان خطر حمل و نقل کامینوهای حامل مواد خطرناک بررسی می کند.