سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا احمدی فینی – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل ، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمود کرمرودی – کارشناس ارشد راه و ترابری ، دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده:

عملکرد ارگانهای مختلف درحوادث غیر مترقبهای هنچون زلزله بم و گیلان بیانگر کاستی ها ی ناشی از فقدان یک ساختار مدیریت واحد و کلان در بحث حوادث طبیعی و سوانح غیر مترقبه بوده است . درراستای رفع این معضل ( با بکارگیری مدیریت منسجم و پاسخگو)و کاهش تبعات جبران ناپذیر و مادی و معنوی وهمچنین جلوگیری ازتکرار وضعیت و بروز بحران های مشابه ،ایجاد ساختار جدید مدیریت بحران در حوادث طبیعی و سوانح غیر مترفبه مطرح شد و در نهایت منجر به تشکیل « ستاد عالی پیشگیری و مدیریت بحران » به ریاست معاون اول رییس جمهور گردید . دراین راستا ضعف شدید اطلاع رسانی و فقدان مرجع واحد و مسئولی که درقبال دولت و نظام ازیکسو و مردم ازسوی دیگر پاسخگو باشد . بیشترین آسیب را به ساختار مدیریت بحران کشور وارد ساخته است به طوری که حتی نتایج فعالیتهای مثبت و هزینه های هنگفت بعمل آمده را در اذهان عمومی خنثی نموده است . بنابراین دراین مقاله به منظور رفع معضل مذکور و همچنین تحقیق اهداف با بهره گیری از تجارب فعالیتهای فرابخشی درزمینه مدیریت بحران ، ساماندهی اطلاع رسانی و مدیریت اطلاعات حوادث طبیعی و غیرمترقبه پیشنهاد می گردد . و درادامه با توجه به اهمیت و ضرورت اطلاع رسانی در حوادث طبیعی و سوانح غیر مترقبه طرح جامع « سامانه اطلاع رسانی و مدیریت اطلاعات » ارائه می گردد.