سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدامین انصاری – شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان

چکیده:

بار سرمایشی یکی از بخشهای عمده مصرف برق بویژه در مناطق گرمسیری می باشد. برای تامین بار سرمایشی مشترکین بویژه مشترکین خانگی این مناطق در فصول گرم سال حدود نیمی از مصرف دیماند و انرژی الکتریکی اختصاص می یابد. یکی از روشهای پیشنهادی نگارنده در راستای اهداف مدیریت مصرف برای کنترل وبهبود منحنی بار این شبکه ها ، کاهش بار پیک به کمک استفاده از سیستم های ذخیره سازی انرژی حرارتی (Thermal Energy Storage) است. این سیستم ها شبیه چیلر معمولی بوده که دارای مخزنی برای نگهداری یخ، آب سرد و سایر موارد مناسب می باشند. TES دو مزیت عمده دارد. اول اینکه سرما سازی می تواند در هر زمانی و مستقل از بهره برداری چیلر اتفاق افتاده و دوم اینکه واحد ذخیره سرمائی قادر به تحویل بار سرمایشی خود در سطحی بالاتر از چیلر و در زما ن مورد نیا است. در TES معرفی و بعد محاسبه تعیین ظرفیت چیلر و مخزن ذخیرهبیان و در آخر مزایا و صرفه جویی های ناشی از کاهش دیماند و انرژی باکمک یک مثال کاربردی بررسی می شود. با عنایت به اثرات مثبتی که بکارگیری سیستم TES،توسط مشترکیندیماندی صنعتی و مجتمع های مسکونی در جابجایی بار شبکه بویژه کاهش دیماند در پیک گذاشته ، برای تشویق مصرف کنندگان باید تمهیداتی از طرف دولت و فروشندگان در نظرگرفته شده که به برخی از این پیشنهادات در انتقال مقاله اشاره میشود.