سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: سومین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیداحسان واعظی – دانشگاه تبریز

چکیده:

مقاله در یک مقدمه و سه بخش اصلی تحت عناوین تعریف طرح – کاربری و مزایای طرح نقشه ها و توصیف آنها، و در نهاییت نتیجه گیری تنظیم شده است.
در مقدمه لزوم توانایی تجهیز راههای ارتباطی در معادن، شامل مسیرهای داخلی و ارتباطی محیط پیرامون به علائم راهنما و هشدار دهنده قابل دید و به جهت هدایت و راهنمایی، خصوصا هنگام شب و در معابر فاقد روشنایی عنوان گردیده، که در این صورت، در مواقع بروز سوانح و حوادث غیر مترقبه ، نقش موثری را در تقلیل خسارتهای جانی و مالی، ارائه خواهد نمود.
در بخش اول (تعریف طرح)، قسمتهای تشکیل دهنده دستگاه و طریقه کارکرد آنها مورداشاره قرار گرفته اند.
بخش بعدی، کاربری و ویژگیهای طرح در بخشهای مختلف از جمله:
ایجاد حس آرامش روانی در محیط کار
ایجاد شرایط بهتر جهت دسترسی به بخشهای مختلف
اجرای سریع ومناسب تر عملیات امدادی، به مجروحین و مصدومین در هنگام وقوع حادثه درداخل و محیط پیرامون معادن
تسهیل در ارائه خدمات تدارکاتی – پشتیبانی و حفظ تجهیزات
را عنوان کرده است.
در بخش سوم، ضمن ترسیم، نقشه ها و مدلهای مختلف با کاربری های گوناگون در خصوص استفاده از انرژی خورشیدی بوسیله سلولهای خورشیدی، توانایی آنها در شب و قدرت لازم برای این دستگاه، توضیحاتی ارائه شده است و در بخش آخر با عنایت به نظرات کلیه صاحب نظران اعم از مجامع علمی و بخشهای اجرایی و نیز نتایج حاصل از نمونه های آزمایشی طرح، ضمن اشاره به توجیه اقتصادی و فنی طرح، مقاله جمع بندی شده است.