سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

شهریار افندی زاده – دانشیار دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران ، تهران
امید افصحی – کارشناس شرکت مطالعات جامع حمل و نقل تهران

چکیده:

مسائل و مشکلات ایمنی ترافیک اثرات منفی گسترده ای بر وضعیت اجتماعی، اقتصادی جامعه دارد و مانعی برای توسعه تلقی می شود . با توجه به این که سه عامل راه، وسیله نقلیه و انسان در وقوع تـصادف دخیل هستند، استراتژی ها، برنامه ها و روش های افزایش ایمنی بر روی این عوامل تمرکز دارند . بازرسی ایمنی به عنوان یک اقدام مهندسی کم هزینه و مؤثر در دهه اخیر مورد توجه و استفاد ه ادارات حمل و نقـل کشورهای پیشرفته قرار گرفته است . بطور کلی بازرسی ایمنی بر تعیین نواقص مربوط به راه و شـرایط ترافیکی تمرکز دارد . در این مقاله از روش بازرسی ایمنی و ارزیابی ریسک بـه منظـور اولویـت بنـدی پروژه های ایمن سازی برای بهبود ایمنی عابران پیاده ( که بالا ترین سطح تلفات در معابر شهری را دارند ) ، در شرایط کم بود آمار و اطلاعات و تصادف استفاده شده است . بدین منظور رابطه شاخص ریسک به نحو جدیدی ارائه شد . در ادامه یک مطالعه موردی در شهر تهران با استفاده از ا ین روش انجام گرفت .