سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرداد اکبرپور – کارشناس ارشد تأسیسات آبی, دانشگاه شهید باهنر کرمان
اکبر شکرالهی – مشاور عالی شرکت مهندسین مشاور دزآب در امور مهندسی آب

چکیده:

تا کنون مدلهای زیادی برای تشریح فرایند پیچیدة بارندگی ـ رواناب پیشنهاد شده است. از روشهای نوین در تشریح فرایند بارندگی ـ رواناب شبکه‌های عصبی مصنوعی می‌باشند. این روش که یکی از شاخه‌های هوش مصنوعی به شمار می‌آید، به دلیل ساختار ریاضی غیر خطی, در میان هیدرولوژیست‌ها رواج یافته است. تحقیق حاضر به مقایسة دو مدل متفاوت از شبکه‌های عصبی مصنوعی یعنیRBF و MLP در تخمین دبی خروجی از حوزه رودخانه زرد در استان خوزستان با استفاده از داده‌های بارش و دبی روزانه, پرداخته است. پس از تعیین بهترین توپولوژی در هر دو شبکه, مشاهده شد که نتایج حاصل از شبکة عصبی RBF در مقایسه با شبکة MLP از دقت قابل قبول تری برخوردار است