سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس بین المللی استراتژیها و تکنیکهای حل مسئله

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد مولانی اقدم – دانشگاه علوم و فنون مازندران
میربهزاد فیض بخش – دانشگاه علوم و فنون مازندران
نیما رحیمی سالکده – دانشگاه علوم و فنون مازندران
الناز جعفری –

چکیده:

یک سازمان مجموعه ای از فرآیندهای است که هدف آنها ایجاد ارزش برای مشتری است و لازمه آن خلق ارزش در خود سازمان است .گام اول برنامه سازمانی که می خواهد رویکرد فوق را دنبال نماید ورود به حوزه سیگماهاست و در مرحله بعد طی مراحل بهبود برای رسیدن به سطح شش سیگما م ی باشد .سازمانی که می خواهد به این سطح برسد باید بتواند فرآیندهای خود را در قالب اعداد تشریح و آنها را بهبود داده و کنترل نمای د .در حقیقت مناسب ترین راه بهبود کیفیت و افزایش رضایت مندی مشتری اندازه گیری فرآیندها توسط سنجه هایی است که بر پایه های اقتصادی سا ز مان استوار می باشد.برای این منظور هر سازمانی در این مسیر نیازمند سنجه هایی است که فرایند ها را اندازه گیری نماید . در این مقاله ما نحوه محاسبه مفید تری ن سنجه های رویکرد شش سیگما را آورده ایم که با بکارگیری این سنجه ها سازمان قادر خواهد بود علاوه بر حرکت ه م ه جانبه در راستای فرایند ، ضمن تعیین خطای حادث شده و نحوه توزیع خطا در هر واحد محصول و یا خدمت ، امکان مقایسه محصولات ساده و پیچیده را نیز فراهم سازد.