سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نگین تقا –

چکیده:

گوجه فرنگی گیاهی است با نام علمی" LYCOPERSISCOM ESCULENTUM" از خانواده سیب زمینی SOLANACEAE""که به نام عمومی "TOMATO"در جهان مشهور است.گوجه فرنگی از هزاران سال پیش وجود داشته است ولی البته باندازه یک گیلاس بوده است وکم کم در اثر پرورش درشت تر شده است.وطن اصلی این گیاه آمریکای جنوبی است .در قرن شانزدهم در کشور پرو به مقدار زیاد کشت می شده است .در قرن هفدهم گوجه فرنگی به انگلستان وهلند راه یافت وچون بسیار گران بود فقط مردم ثروتمند می توانستند از آن استفاده کنند وبنام سیب عشق معروف است .
گوجه فرنگی گیاهی است یک ساله دارای شاخه های زیاد که ارتفاع آن تا حدود یک مکتر می رسد گلهای آن زرد رنگ است که از کنار شاخه ها ویا ساقهآن بیرون می آید .میوه آن گرد ویا تخم مرغی وبرنگ زرد ویا قرمز دیده می شود.گوجه فرنگی های رسیده ی سبز به مدت ده روز در تحت فشار گرمایی ویا آب داغ HW وفشار گرمایی دو برابر تا حدود ۱۵ درجه قرار گرفتند . میزان به هدر رفتن آب میوه در طول ذخیره سازی وبعد از تحت فشار گرمایی واحد قرار گرفتند ومورد ارزیابی بررسی شدند .این فشار گرمایی تحت عنوان HWدر دمای ۳۵ تا۴۵ درجه به مدت ۵تا ۶۰ دقیقه قرار گرفت وha در ۴۰ درجه به مدت ۱ساعت تا ۲۴ ساعت شبانه روز .در این تکنیک فشار گرمایی دو برابر از آب داغ به همراه هوای گرم (HW+HA)و یا هوای گرم به دنبال آب داغ (HA+HW) استفاده می شود.این یافته ها نشان می دهند که در کاهش میزان هدر رفتگی آب میوه در مدت زمان اندک ودر طول ذخیره سازی گوجه فرنگی ،استفاده از ۶ ساعت هوای گرم بسیار مفید بوده است .استفاده از این هوای گرم پس از آب داغ همچنیندر کاهش هدر رفتگی آب وحفظ تازگی گوجه فرنگی مؤثر ومفید می باشد .