سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

اعظم ایرجی –
بهروز مینایی –
ونوس شکورنیاز –

چکیده:

با توجه به اهمیت بالای آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه اقتصادی جامعه،آموزش و پرورش در بخش هنرستانهای فنی و حرفه ای به لحاظ تاثیر عمده ای که در تربیت نیروی انسانی مورد نیاز جامعه دارد،همواره مورد توجه بوده است. چالشهای موجود در زمینه آموزش فنی و حرفه ای باعث شده که دست اندرکاران آموزش و پرورش در پی تغییر و اصلاح ساختار برنامه های آموزش فنی و حرفه ای برایند. برای دستیابی به این هدف نیاز به تحلیل وتوصیف دادههای آماری موجود از اهمیت بالایی برخوردار است.با توجه به حجم عظیم دادههای ذخیره شده،دادهکاوی وتکنیکها و الگوریتمهای آن نقش مهمی ایفا میکنند. پیگیری علل افت و تعیین عوامل رشد همگی از نتایج دادهکاوی و استخراج اطلاعات مفهومی ناشناخته و مفید، استخراج اتوماتیک الگوها،تغییرات، وابستگیها ،نابهنجاریها از پایگاه – های داده می باشد. داده های آماری این تحقیق ،فایل صفحه گسترده اکسل اطلاعات آماری هنرجویان ۸۰ تا ۸۳ برای سالهای ۸۰ تا ۸۱ در رشته های مختلف هنرستانهای فنی و حرفه ای می باشد. ایجاد پایگاه اطلاعاتی داده جهت فرایند داده کاوی ،پیاده سازی راه حل پروژه داده کاوی،تنظیم منابع داده مورد استفاده، اجرای الگوریتمهای کاوش با استفاده از پایگاه داده مایکروسافت SQL Server2005 انجام گردیده است. در این پژوهش تلاش می شود با توجه به مشخصه های ورودی هنرجویان مجموعه آماری نمونه، روند نمرات در طول تحصیل و ارتباط آن با مشخصههای خروجی، دلایل افت تحصیلی مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و با کشف الگوهای مناسب رشد، نمایه ای برای پیشبینی هنرجویان موفق ایجاد گردد. امید داریم نتایج این تحقیق برای مسئولین آموزش و پرورش جهت توسعه اهداف هنرستانهای فنی و حرفه ای سودمند واقع گرددو با پیگیری عوامل افت، شاخصهای پذیرش هنرجو اصلاح گردد