سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پرویز پروین – دانشکده فیزیک – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران
حسن کریمی نژاد – دانشکده فیزیک – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
غلامرضا داوودآبادی – دانشکده فیزیک – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فضل اله برنا – مجتع شهید مطهری مشهد

چکیده:

در این مقاله قابلیت DIAL در دورسنجی توده حاوی SF6 نشت یافته از پست های فشار قوی بررسی شده است . با تزریق مقادیر مختلفی از SF6 در یک سلول پرتو دهی ۲m*2m*6m که در فاصله ۷۰۰m از لیزر TEA گازکربنکی با انرژی۳۰۰mj/pulseواقع شده بود ، از طریق محاسبه مشتق لگاریتمی سیگنال ، نشان داده شده که لیدار DIAL قابلیت آشکار سازی نشت تا ppm را دارا می باشد .