سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بابک راهنورد – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت انتقال تکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی وا

چکیده:

ریسک عاملی است که درطول تاریخ زندگی، با بشر همراه بوده و اندازه آن تابعی از احتمال وقوع و شدت پیامدهای هرحادثه تلقی می شود ( برآورد مالی خسارات * احتمال وقوع = ریسک ). در شرکت مترو وقطارهای شهری،حوادث به غیر از آنکه آثار منفی بر روی کار شرکت دارد،باعث ایجاد وقفه در ارائه خدمات می گرددو ممکن است خسارات جانی ومالی جبران ناپذیری به مسافران ،کارکنان وتجهیزات ثابت وجاری وارد نماید . روش ارزیابی ریسک ، زمینه ساز تولید اطلاعات اساسی و ایجادسیستم تصمیم سازی است که می تواندمنجر به کاهش احتمال بروز حوادث یا تخفیف پیامدهای آن گردد . این مقاله مروری کلی بر شناسایی ریسک حوادث داردکه با بکار گیری ماتریس ریسک،به ارزیابی ریسک درمترو می پردازد .