سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدجواد سلیمانی کشایه – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
سیداصغر غلامیان – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
محمد میرزایی – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

در این مقاله ولتاژ تخلیه الکتریکی مقره های آلوده بر اساس شکل موج های مختلف نظیر امواج biexponential مشخصه های مختلف رعد و برق و پالس ضربه) و امواجac با فرکانس های مختلف با استفاده از مدار معادل شبکه الکتریکی مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج بررسی و شبیه سازی نشان می دهد که برای یک مقاومت مشخص در لایه آلودگی، هر چه ولتاژ پالس کوتاه تر باشد ولتاژ تخلیه الکتریکی بیشتر و تاخیر زمانی کمتر می شود. همچنین در ولتاژ متناوب ، ولتاژ تخلیه الکتریکی با فرکانس افزایش می یابد. از طرف دیگر برای ولتاژ معین، ولتاژ تخلیه الکتریکی به انرژی در دسترس که درآن تخلیه می شود بستگی دارد