سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامرضا جمالی – استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس
محمدعلی عباس زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه خلیج فارس داراب
مهران ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی،دانشگاه خلیج فارس شیراز

چکیده:

یکی از ویژگیهای مهم تجارت امروز وجود رقابت شدید میان شرکتهاست. در چنین محیط رقابتی، نبرد برای بدست آوردن سهم بیشتر از بازار، فضای بسیار سختی را برای تصمیم گیری مدیران بوجود آورده است زیرا در چنین فضایی که یک اشتباه یا تصمیم نادرست مدیران ممکن است به شکست دائم آنان در بازار منجر شود بنابراین داشتن استراتژی های رقابتی مناسب یکی از ضرورت های دنیای کسب و کار کنونی و یکی از وظایف مهم مدیریت استراتژیک و شرکتهاست. هدف پژوهش حاضر تجزیه و تحلیل تعاملات میان معیارهای موثر بر انتخاب استراتژی رقابتی در شرکتهای کوچک و متوسط است از این رو، برمبنای مدل رقابتی پورتر، بررسی متون موجود، و دریافت نظرات چندین مدیر در شرکتهای کوچک و متوسط در استان بوشهر مهم ترین معیارهای موثر برانتخاب استراتژی رقابتی درشرکتهای کوچک و متوسط شناسایی گردید. به منظور درک و تجزیه و تحلیل تعاملات موثر بر انتخاب استراتژی رقابتی از رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده شده است.