سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدحسن سبط – دانشیار گروه مهندسی و مدیریت ساخت، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
وحید شاه حسینی – کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

امروزه با وجود بسیاری از اجزای تکنولوژی در داخل کشور، اعم از انبوه نیروی انسانی جوان و متخصص، ماشین آلات پیشرفته موجود و نیر توسعه نسبی دانشهای فنی مستند و سیستم های اطلاعاتی، هنوز پروژه های عمرانی کشور به درجه ای شایسته و مطلوب از بهره وری دست نیافته است. یکی از راهکارهای مدیریت پروژه برای افزایش بهره وری در مرحله ساخت، انتخاب بهینه و ارزیابی صحیح ماشین آلات ساختمانی میباشد. در این مقاله ضمن بررسی و بیان ساختار مدلهای ارزیابی تکنولوژی در ادبیات مدیریت تکنولوژی و با شناسایی نقاط قوت و ضعف تکنولوژیک و استفاده از مدلهای چون اطلس، ارزیابی شکاف مستقیم Porter به ارزیابی وضعیت و توانمندی ماشین آلات ساختنمانی در پروژه های عمرانی به عنوان یک تکنولوژی پایه در این صنعت پرداخته شده و در نهایت این تحقیق به نتایج قابل تاملی درجهت افزایش بهره وری به واسطه ممیزی صحیح ماشین آلات دست یافت.