سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی عظیمی – کارشناس شرکت صا ایران(شیراز)؛ کارشناس ارشد مهندسی IT دانشگاه شیراز
فریبرز سبحان منش – استادیار دانشگاه شیراز؛ دکترای مهندسی برق الکترونیک از دانشگاه نیوس

چکیده:

اطلاعات نیروی محرکه اقتصاد و دانش امروزی است و ابزار بکارگیری آن سیستم های اطلاعاتی می باشد. با وجود منافع زیاد بکارگیری سیستم های اطلاعاتی، هنوز ریسک بالای شکست بر پیاده سازی آنها سنگینی می نماید. بدلیل ماهیت و خصوصیات سیستمهای اطلاعاتی،بکارگیری تکنیک شناسائی عوامل حیاتی موفقیت(CSF) در مدیریت استراتژیک در این حوزه از اهمیت فوق العادی برخوردار می باشد. استفاده از توصیف حیاتی یا به عبارت دیگر بحرانی برای عوامل موفقیت از آن رو است که چنانچه محقق نشوند، کل سیستم و فرایند با خطر اساسی مواجه میشود و از آنجائیکه این عوامل وجود دارند و خلق نمی شوند، از اینرو باید آنها را شناسائی و کشف کرد. در این مقاله با توسعه دیدگاه روکارت که طی سی سال گذشته متد وی تحت عنوان "CSFs Analysis Pocess" بعنوان یک متدلوژی شناسائی عوامل حیاتی موفقیت بطور گسترده در حوزه مدیریت فناوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته است، به توصیف نقش و لزوم شناسائی این عوامل در مدیریت استراتژیک می پردازیم و در ادامه مدل ساختار یافته تری پیشنهاد می نمائیم که می تواند بعنوان نقشه راه در شناسائی عوامل حیاتی موفقیت مورد استفاده کلیه مدیران قرار گیرد. این مدل با افزودن تکنیک AHP، از قابلیت اولویت بندی عوامل نیز برخوردار می باشد.در ادامه این تحقیق با بکارگیری این مدل در مطالعه موردی مربوط به شناسائی و اولویت گذاری عوامل حیاتی موثر بر موفقیت در پیاده سازی فناوری RFID در سامانه کارت سوخت کشور که با حمایت شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران در دانشگاه شیراز صورت گرفته است، عوامل حیاتی موفقیت استخارج و اولویت بندی آنها بر اساس شاخصهای تعریف کننده موفقیت در این حوزه می پردازیم.