سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ایوب مهدیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
بهار فیروزآبادی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله حرکت جریان حاوی ذرات در زیرآب شیرین بر روی بستری شیبدار، به صورت عددی بررسی شده است. معادلات بقا جرم، اندازه حرکتومعادله در حالت مغشوش توسط مدل u2-fو شبکه متمرکز به روش حجم کنترل و با استفاده از متد«سیمپل سی» حل شده است. با توجه به اینکه مدل u2-fاز رشد غیرفیزیکی انرژیتوربولانس جلوگیری می کندو به دلیل اینکه این جریان در عددهای رینولدز پایین(از مرتبه ۱۰۰۰) مغشوش می شود، این حل نشان داد که شبیه سازی ناحیه مجاور جدار با دقت خوبی انجام شده است. بررسی اختلاف نتایج حاصل از مدل k −ε، با مدل u2-f، نشان داده است که این مدل به خوبی میتواند حوادث مجاور دیوار را نمایانده و از برآورد بیش از واقعیت نفوذ مومنتوم عمودی از جدار و نفوذ غیرواقعی ذرات معلق به داخل آب صاف بکاهد. این نتایج میتواند در درک پدیده های فیزیکی حاکمبر این جریان به ویژه برآورد رسوبگذاری در سدها، بسیار موثر باشد.