سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ایوب مهدیزاده مومن – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف، تبدیل انرژی
بهار فیروز آبادی – استادیار دانشگاه صنعتی شریف، تبدیل انرژی
بیژن فرهانیه – استادیار دانشگاه صنعتی شریف، تبدیل انرژی
نیما خاکزاد – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

در این مقاله حرکت جریان چگالی محلول آب – نمک در زیر آب شیرین بر روی بستری شیبدار، به صورت عددی بررسی شده است. معادلات بقا جرم، اندازه حرکت و نیز معادله غلظت در حالت مغشوش توسط مدل اعتشاشی v2-f و با شکبه متمرکز به روش حجم کنترل حلشده است. با توجه به اینکه مدل مذکور از رشد غیر فیزیکی انرژی توربولانس جلوگیری می کنند و بدلیل اینکه این جریان چگال در عددهای رینولدز پایین (از مرتبه ۱۰۰۰) مغشوش می شود، لذا شبیه سازی این جریانها توسط مدل مرسوم k-e که نمی تواند حوادث مجاور راجدا بنمایاندچندان مفید فایده نخواهد بود. این حل نشان داده است که مدل v2-f به خوبی می تواند حوادث مجاور جدار را مدل کرده و از نفوذ غیر واقعی مومنتوم عمودی از جدار به داخل جریان بکاهد.