سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مصطفی کاظمی – دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا معینی – دانشگاه علم و صنعت ایران
علیرضا علی احمدی – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در یک دسته بندی کلی انواع ارزیابی تکنولوژی در یکی از دسته های پنج گانه قرار می گیرد یکی از انواع ارزیابی سطح تکنولوژی، ارزیابی محتوای تکنولوژی است که قابل بکارگیری در سطح بنگاه، بخش و یا ملی است. ارزیابی محتوای تکنولوژی به نحو مشخصی بر جنبه های گوناگون تکنولوژی تمرکز می یابدو روشی است برای ارزیابی اجزاء تکنولوژی و نیز اثر کلی تکنولوژی. روش های متعددی برای ارزیابی محتوای تکنولوژی طراحی شده اند که عمده ترین آنها عبارتند از روش اسکاپ، زلنی، روش ارزش افزوده اقتصادی، در این مقاله پس از ذکر نقاط قوت و ضعف هر کدام از مدلهای یاد شده با تلفیقی از روش اسکاپ و روش تحلیل پوششی داده ها، روش مناسب تری برای ارزیابی سطح تکنولوژی های گوناگون بنگاه ها ارائه می گردد.