سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت، دانشجو و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

افشین متقی دستنایی – کارشناس ارشد وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
بابک ابراهیمی – دانش آموخته مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
احسان خاوندکار – دانش آموخته مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
فرزاد رفیعیان – دبیرکل انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

گسترش روزافزون ارتباطات و تولید انبوه اطلاعات موجب گردیده تا اطلاعات به عنوان مهم ترین مزیت رقابتی سازمان ها تلقی گردد، هدف از نگارش این مقاله همانا ضرورت توجه به سیستم های دانش محور و نقش آنها در ایجاد موقعیت های استراتژیک و رقابتی برای فعالان حوزه علمی دانشجویی در دانشگاه های ایران است. داعیه اصلی مقاله بر این اصل استوار است که مهم ترین گام در بهبود و ارتقاء سیست مهای مدیریت دانش در انجمن های علمی دانشجویی هر دانشگاه شناخت، ذخیره و انتشار دانش کلیه دانشجویان، اساتید و مدیرانی است که در سمت های مختلف این تشکل
دانشجویی انتخاب و در طی دوره کاری خود به فعالیت می پردازند. در این راستا م یبایست، کلیه فرآیندهای علمی، کاری و اجرایی شناسایی شده و به گونه ای بازنمایی شوند که بتوانند به بهترین و کامل ترین نحو ممکن اطلاعات و دانش لازم در مورد هر یک از فرآیندها و همچنین کل سیستم را در آینده ارائه دهند. هدف اساسی مدیریت دانش افزایش سهولت و شفافیت در دانش سازمانی است که این خود تمامی چرخه حیات دانش را که عبارت است از شناسایی، کسب، استفاده و توسعه دانش در بر می گیرد. مدیریت دانش اگر به صورت کارآمد تعریف و طراحی شود، قادر است به عنوان ابزار مناسبی در جهت توسعه انجمن های علمی دانشجویی به کار گرفته شود.