سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی لشکری – دانشجوی دکترای مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران
منوچهر لطیفی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه تهارن

چکیده:

مطالعات تجربی و عددی انجام شده از اواسط دهه هفتاد میلادی به این سو نشان داده اند اعمال بار و بخصوص اعمال بارهای دوره ای به خاک های دانه ای منجر به اصلاح و بازآرایی بافت میکروسکوپی خاک می گردد.یک دلیل ناتوانی مدل های رفتاری مرسوم در شبیه سازی رفتار خاکهای دانه ای تحت بارگذاری های دوره ای، عدم توجه به تغییر بافت در طی بارگذاری می باشد.در این پژوهش نخست مدل رفتاریاصلاح شده است تا فرمولبندی مدل مستقیما" به صورت تابعی از حالت در آید. در ادامه به عنوان بخش اصلی پژوهش با معرفی یک تنسور از مرتبه دو بافت، فرض شده است که تغییر بافت به صورت تابعی از سطح برش، تنش همه جانبه و پارامتر حالت ، تنها در حینوقوع رفتار اتساعی تحقق یابد. به این منظور پارامتر رفتار اتساعی مدل ،، به صورت تابعی از تنسور بافت در حین وقوع رفتار اتساعی تغییر داده می شود تا شبیه سازی تحرک دوره ای بطور قابل ملاحظه ای بهبود یابد.