سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم مرندی – کارشناس دفتر تحقیقات و توسعه فناوری

چکیده:

کارایی و اثر بخشی تحقیقات، مفهومی است که می توان به وسیله آن شرایط کیفی یک نظام تحقیقاتی را به روشنی بیان کرد و بر اساس آن نوع نگرش در نحوه سیاستگزاری و برنامه ریزی یک سازمان را از تحقیقات درجهت توسعه کشور ارایه نمود.
ا زانجا که اساس تحقیقات در صنعت، بر پایه تحقیقات کاربردی و توسعه ای بنا شده و اذعان به این اصل که هر ساله سرمایه های مالی و انسانی هنگفتی به انجام تحقیقات و به طور خاص تحقیقات کاربردی در صنعت اختصاص می یابد، صنعت آب و برق نیز به عنوان یکی از صنایع زیر بنایی کشور، از این اصلمستثنی نمی باشد. به طوری که از مدت ها قبل، با برنامه ریزی و در نظر گرفتن تمهیدات لازم، استفاده از نتایج تحقیقات کاربردیانجام شده در بخش های مختلف خود را در دستور کار قرار داده است. بر این اساس به منظور جلوگیری از اتلاف منابع و بالا بردن میزان موفقیت وزارت نیرو در دستیابی به اهداف مورد نظر، سعی بر این است، پروژه هایی به مرحله اجرا در آیند که از نتایج آنها بتوان در صنعت استفاده نمود.
این مقاله ضمن ارایه الگویی برای به کارگیری نتایج تحقیقات در صنعت، به بیان اهداف انجام تحقیقات در وزارت نیرو میپردازد و سپس با ذکر مثال های مستند از به کارگیری نتایج تحقیقات کاربردی انجام شده در صنعت برق، تجربیات حاصله را در این زمینه معرفی می کند.