سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

پیمان اخوان – دکتری مهندسی صنایع عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و فناوریهای نرم دانش
امیر پزشکان – دانشجوی کارشناسی ارشد MBAدانشکده مدیریت و فناوریهای نرم دانشگاه صنعتی

چکیده:

سازمانهای حوزه فناوری اطلاعات به عنوان سازمانهایی که در حوزه صنایع تکنولوژی سطح بالا مشغول به فعالیت می باشند امروزه در زمره سازمانهای دانش محور قرار می گیرند سازمانهایی که در آنها اطلاعات و دانش سازمانی گرانبهاترین سرمایه سازمان محسوب می گردد از سوی دیگر مالک این سرمایه اصلی دراین سازمانها کارکنان دانشی می باشند و سازمان ها برای افزایش این سرمایه می بایست بهصورت پیوسته در توانمندسازی کارکنان بکوشند این پژوهش در پی این است که نقشه های دانش را به عنوان ابزاری در جهت تسهیل فرایند توانمندسازی کارکنان به کار گیرد.