سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عباسعلی عنایتی – شرکت معاونت نظارت بر توزیع، برق منطقه ای مازندران
سیدمحمد کاظم نژاد – شرکت معاونت نظارت بر توزیع، برق منطقه ای مازندران
سیدحسین مرادی – شرکت معاونت نظارت بر توزیع، برق منطقه ای مازندران
حسین محسنی – شرکت معاونت نظارت بر توزیع، برق منطقه ای مازندران

چکیده:

امروزه بحران انرژی و چگونگی تأمین آن یکی از مهمترین چالش ها در برابر برنامه ریزان و توسع ه اقتصادی کشور است . محدودیت ذخایر فسیلی، نگرانی های زیست محیطی، ازدیاد جمعیت، رشد اقتصادی و ضریب مصرف بالا و همچنین تلفات شبکه های توزیع برق، همگی مباحثی هستند که یافتن راهکارهای مناسب در حل معضلات انرژی به خصوص بحران زیست محیطی را اجتناب ناپذیر می سازد . در این راستا، یافتن روش های اقتصادی برتر و معرفی الگوهای جدید و دسترسی به انواع منابع انرژی تجدیدپذیر در تأمین نیازهای حال و آینده مورد توجه می باشد . استان مازندران به لحاظ موقعیت جغرافیایی دارای منابع عظیم انرژی آبی می باشد . پائین بودن قیمت تمام شده انرژی برق آبی و عدم آلایندگی آن برای محیط زیست آن را جایگزین مناسبی برای سوخت های فسیلی نموده است . از طرفی واقع شدن مراکز تولید انرژی نیروگاه های برق آبی کوچک در مناطق روستایی باعث ایجاد فرصت های شغلی و امکان رشد و توسعه آن و همچنین کاهش تلفات شبکه توزیع خواهد گ ردید . در این مقاله ضمن معرفی تعداد نقاط دارای پتانسیل آبی استان به بررسی استفاده از انرژی برق آبی کوچک در یکی از جایگاه های استان پرداخته و به ارزیابی اقتصادی نیروگاه برق آبی کوچک و همچنین نقش آن در پایداری شبکه می پردازد .