سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی صنعت حفاری ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

علیرضا خوش نیت مقدم – عضو هیئت علمی پژوهشگاه صنعت نفت
مهدی عبدالهی –
جمال اعلایی –
محمد سلیمانی –

چکیده:

اصلاح شیمیایی و پیوند زدن منو مر آلی مناسب به ساختار اصلی نشاسته و استفاده از برخی ترکیبات پلی اکریل آمید روش نوینی است که در این تحقیق برای کنترل و پایدار سازی شیل سازند پابده آب نیک و تنگ تکاب استفاده شده است. با انجام آزمایش اشعه ایکس ترکیب شیلها مورد آنالیز قرار گرفت و باانجام واکنشهای شیمیایی پیوند زدن ترکیب منو مری مناسب بر نشاسته و عاملدار کردن آن فراهم گردید. با این روش نشاسته که به عنوان غلظت دهنده و ممانعت کننده هرز روی مصرف می شود ، را می توان با قابلیت کنترل کنندگی شیل ارتقاء داد . تاثیر نشاسته اصلاح شده و سایر ترکیبات پلیمری دیگر همچون پلی اکریل آمید بر کنترل شیل از طریق درصد بازیافت و مطالعه میزان جذب پلیمرها بر شیل توسط اسپکتروسکوپی مادون بنفش و کدورت سنجی و خواص رئولوژیکی سیال حفاری بررسی شده است . نتایج نشان می دهد که پایدار سازی شیلها با استفاده از نشاسته اصلاح شده و پلی اکریل آمید هیدرولیز شده قابل توجه و موثر بوده است.