سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمیدرضا ماجدی – کارشناس ارشد آبشناسی مدیریت فنی و مهندسی سازمان آب و برق خوزستان
نصرالله کلانتری – دکترا آبشناسی ، دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
فاطمه حسنی – کارشناس زمین شناسی، شرکت مهندسین مشاور اهواز

چکیده:

عدم قطعیت (Uncertainly) در مدلهای جریان آب زیرزمینی عمدتاً ناشی از خطاهای موجود در شبیه سازی مقادیر مدل می باشد. پس از تعیین پارامترهای آبخوان توسط مسئله معکوس (Inverse Problem) در اثنای واسنجی (Calibration) مدل و اطمینان از منحصر بفرد بودن (Unique Solution) جوآبها پس از طی مرحله صحت سنجی (Verification) می توان به قآبل اعتماد بودن مدل صحه گذارد. واسنجی مدل به روشهای دستی (Trial&Eror) و یا خودکار به کمک تکنیکهای بهینه سازی اتوماتیک انجام می گیرد. در پایان مرحله صحت سنجی می توان از مدل شبیه سازی شده جریان آب جهت پیش بینی یا بهینه سازی منآبع آب زیرزمینی سیستم آبخوان استفاده نمود و مجموعه ای از برنامه ریزی، طراحی یا سیاستهای اجرایی را در غالب سناریوهای متنوع، توسط بررسی پاسخگویی شبیه سازی آبخوان، مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. تحقیق فوق با ارائه مثال موردی معایب و مزایای روشهای واسنجی در کدهای نرم افزاری موجود را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.