سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمید شجاع رستگاری –
غلامعباس بارانی –
محمدجواد خانجانی –

چکیده:

یکی از مهمترین عوامل موثر در بروز سیلاب ها شرایط خاک و کاربری های اراضی می باشد که مستقیما روی میزان نفوذ اب تاثیر گذار است یکی از مشهورترین روشها جهت تخمین عمق رواناب حاصل از بارندگی روش سیستم حفاظت خاک امریکا SCS-CN می باشد یکی از مشکلات استفاده از این روش عدم ارزیابی صحیح مقدار رواناب در بعضی حوضه ها می باشد با توجه به اینکه دو پارامتر مورد استفاده در این روش جذب اولیه I وحداکثر توان نگهداشت S می باشد که بطور تجربی نسبت این دو پارامتر I/S برای حوضه های کوچک برابر ۰٫۲ در نظر گرفته می شود لذ ممکن است برای تمام حوضه ها جوابگو نباشد در این مطالعه با تحلیل روند براورد رواناب با استفاده از روش SCS و مقایسه مقادیر بدست امده با مقادیر مشاهداتی رابطه I به S با در نظرگرفتن پارامتر منطقه ای اصلاح شد و برابر ۰٫۱ تعریف گردیده است مدل بدست امده در حوضه کسیلیان بکار برده شد نتایج ح اصل از این مدل با نتایج مشاهداتی مورد قرار گرفت که از ضریب تبین ۰٫۹۱ برخوردار گردید در شرایطی که مدل استاندارد SCS با ضریب تبین ۰٫۶۲ دارای خطای زیاد میباشد مدل اصلاح شده با ضریب تبین ۰٫۹۱ می تواند بعنوان یک روش مناسب جهت براورد رواناب حوضه قابل استفاده باشد.