سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید ایران منش – هسته پژوهشی سیستم
محمدعلی ولی – پژوهشکده ماهانی، دانشکده ریاضی و کامپیوتر دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین فرهمند – هسته پژوهشی سیستمها
سیدهادی حسینی – گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مازندران

چکیده:

یکی از پرکاربردترین و مهمترین مسائل در صنعت و در زمینه کنترل، بهینه سازی اقتصادی می باشد . از آنجا که انرژی الکتریکی اساسی ترین وسیله چرخش کارخانجات صنعتی و بهتر بگوییم صنعت یک کشور می باشد، و همینمسئله کافیست تا حساسیت نسبت به بهینه سازی این انرژی ارزشمند به بالاترین حد خود برسد . برای این منظور از برنامه های پخش توان بهینه ) ) OPF استفاده می شود . محاسبات OPF نظیر دنباله ای از محاسبات متداول پخش توان نیوتن رافسون می باشد که در آن کمیت های قابل کنترل معینی به طور خودبخود تنظیم می شوند تا با ارضای
محدودیتهای شبکه، یک تابع هدف مشخصی را حداقل نماید . در مقاله حاضر ابتدا به بررسی پخش توان بهینه پرداخته و در ادامه نتایج مربوط به اعمال این روش در یک سیستم نمونه ای ۹ شینه IEEE را مشاهده می کنیم