سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زینب طالبی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندس برق-کنترل، دانشگاه تربیت مدرس
حمیدرضا مومنی – استادیار رشته مهندسی برق-کنترل دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

یکی از زیر سیستم های مهم ماهواره، سیستم تعیین و کنترل وضعیت است که وظیفه آن جهت دهی و هدایت ماهواره در وضعیت و موقعیت مطلوب می باشد. در راستای تعیین وضعیت بکارگیری چند نوع سنسور و الگوریتمهای مختلف پردازش داده های سنسورها و روشهای تعیین وضعیت امری اجتناب ناپذیر است. سنسورهای موجود در تعیین وضعیت به پنج دسته کلی تقسیم می شوند که در بین آنها سنسور خورشید دارای بیشترین کاربرد بوده و تقریبا در همه ماهواره های LEO استفاده می شود. از آنجا که جهت تامین انرژی مورد نیاز ماهواره تقریبا در سایر ماهواره ها پنلهای خورشیدی بکار می روند، زمانیکه دقت تعیین وضعیت بالایی مورد نظر نباشد و در شرائط خاص می توان از دیتای خروجی پنلهای خورشیدی بعنوان دیتای جایگزین سنسور خورشید استفاده کرد. در راستای عملکرد سنسور خورشید، بازتابش از سطح زمین بعنوان عامل اصلی ایجاد خطا در خروجی سنسور خواهد بود. بازتابش از زمین بر اثر نور خورشید برخورد کننده به سطح زمین و انعکاس آن به فضا ایجاد می شود. نور برگشت داده شده تابعی از موقعیت ماهوارهف موقعیت خورشید و میزان بازتاب پذیری زمین می باشد. در این مقاله با مدل کردن بردار ماهواره – خورشید، در ابتدا مدل خورشید را شبیه سازی می کنیم، سپس با مدل کردن موقعیت پنلهای خورشیدی در یک ماهواره نمونه از دیتا پنلهای خورشیدی بجای دیتا سنسور خورشید استفاده شده و نهایتا تاثیر اثر بازتابش زمین روی خروجی پنلهای خورشیدی مدل شده و تحلیل می شود.