سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: اولین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سهیل ذهبی – دانشکده فنی دانشگاه تهران
محمدرضا میقان – دانشکده فنی دانشگاه تهران
محسن صارمی – دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

دراین پژوهش سه پوشش الومیناید آلومیناید اصلاح شده باکرم و الومیناید اصلاح شده با پلاتین برروی سوپرآلیاژ IN 738 اعمال گردید لایه پلاتین بااستفاده ازتکنیک EB-PVD ایجادشده و سپس عملیات الومینایزینگ موجب تشکیل پوشش پلاتین الومیناید گردید مطالعه پوشش ها بکمک میکروسکپ الکترونی SEM مجهز به سیستم انالیز EDX انجام گردید و مطالعه بیشتر بروی پوششهای پلاتین – الومیناید بکمک روش XRD صورت گرفت همچنین کلیه پوشش ها بطریق الکتروشیمیایی تحت ارزیابی خوردگی داغ نوع دوم درمحیط نمک مذاب ودردمای ۷۰۰درجه قرارگرفتند تصاویر میکروسکوپی ایجاد پوششاهیی با ضخامت یکنواخت را مورد تایید قرارداد بکمک نتایج XRD تشکیل فاز PtAl2 درسطح خارجی پوشش های pt -Al تایید گردید نتایج ازمایش خوردگی داغ نوع دوم پوشش ها نشان دهنده افزایش مقاومت پوشش ها نسبت به زمینه سوپرالیاژی بود که که این اثر درمورد پوششهای pt -Al وcr-AL بیشتر می باشد