سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مرتضی علاالدینی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات تهر
افشین دانشور – کارشناس تحلیلگر سیستم اطلاعاتی شرکت مهندسی نرم افزاری گلستان تهران
مونا رشیدی راد – دانشگاه تربیت مدرس دانشکده مدیریت و اقتصادتهران

چکیده:

امروزه برنامه ریزی استراتژیک در حوزه فناوری اطلاعات به یکی از مباحث داغ در جهان و به تبع آن در کشورمان، ایران تبدیل گردیده است اما چنان که مشاهده می شود ورود مبحث برنامه ریزی استراتژیک از حوزه علوم مدیریتی به حوزه علوم مهندسی، بیشتر با همان منطق حکمفرما بر مسائل مدیریتی همراه بوده کمتر به نیازها و الزامات فناوری اطلاعات توجه شده است چنان که در اکثر پروژه های برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات از همان روشها و فنون معمول تدوین استراتژی استفاده می شود در حالیکه ممکن است خیلی از این روشها با ماهیت مباحث فناوری اطلاعات همخوانی ذاتی نداشته باشند. گرچه در سالهای اخیر مقالات و کتب زیادی در زمینه هایی نظیر همسویی کسب و کار و فناوری اطلاعات یا مباحث حاکمیت فناوری اطلاعات منتشر شده اما باز هم فقدان روشی برای تعیین عناصر استراتژیک در حوزه فناوری اطلاعات سازمان بر مبنای رویکردها و راهکارهای مرتبط با این موضوعات احساس می گردد دراین پژوهش سعی شده است بانگاهی متمرکز بر نیازها و الزامات فناوری اطلاعات، روشی برای برنامه ریزی استراتژیک دراین حوزه با استفاده از آموزه های موجود در زمینه های حاکمیت فناوری اطلاعات و همسویی کسب و کار و فناوری اطلاعات ارایه گردد. در ضمن چارچوب COBIT نیز به عنوان یکی از ابزارهایی که می تواند به این امر کمک کند مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است.