سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

کاظم مهین روستا – کارشناس ارشد مهندسی کشتی سازی و کارشناس گروه تحلیلگری صنایع دریایی
محمد صاحبکار خراسانی – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس و مدیر گروه تحلیلگری

چکیده:

در این مقاله سعی شده است تا با شناسایی روند توسعه کشتیهای کانتینری در سالهای آتی، روند افزایش ابعاد کشتیهای کانتینری مورد بررسی قرار گیرد. اکنون خطوط کشتیرانی بازرگانانی در جهان به میزان زیادیگسترش یافته و کشتی های بزرگتر وسریعتر در بنادر بزرگ جهان به خدمت گرفته شدهاند. خطوط کشتیرانی جهانی برای افزایش تناژ کشتی های خودر سرمایه گذاری حجیمی را آغاز کرده اند. این سرمایه گذاری ها به سمت استفاده از کشتیهای کانتینری بزرگتر سوق داده شده است. ولی اینکه این افزایش تا ابعاد تا چه اندازه ای ادامه می یابد پرسشی است که سعی می شود با بررسی مزایا و موانع در این مقاله به آن پاسخ داده شود.